COVID-19 Update

COVID-19 Update

Gezien de situatie rondom COVID-19 hebben wij, geheel in lijn met de richtlijnen van de RIVM, aanpassingen gedaan zodat we op een zo veilig mogelijke manier kunnen blijven werken. Dit houdt in dat een aantal medewerkers vanuit huis werkt. Ondanks deze maatregel staan uw contactpersoon en onze verkoopvertegenwoordigers onverminderd klaar voor u als klant.

Alleen het reisverkeer dat essentieel is voor ons bedrijf laten wij op dit moment door gaan, alle andere zaken proberen wij online of telefonisch af te handelen. U kunt gewoon een beroep doen op uw vertegenwoordiger daar waar nodig, zowel telefonisch als per mail. Is hij niet te bereiken, dan kunt u de verkoop binnendienst van Weldkar benaderen via +31 (0) 183 61 88 88.

Wij zien een vertraging in productie en dus in levering van onze leveranciers of van andere logistieke stromingen. Wij doen er alles aan, om de gevolgen zo min mogelijk te laten zijn en te voorzien in oplossingen tijdens de COVID-19 periode. Daar waar nodig wordt u op de hoogte gebracht van eventuele vertraging door onze verkoop binnendienst. Indien u vragen heeft omtrent uw bestellingen of andere lopende zaken kunt u ons gewoon benaderen.

Graag willen we een aantal belangrijke punten extra onder de aandacht brengen:

Binnen ons bedrijf en magazijn gelden strikte regels
Regels die door de regering zijn opgedragen. Wij vragen u om zich aan deze regels te houden voor uw en onze gezondheid.Als uw leverancier moeten ook wij onze verantwoordelijkheid nemen om het Coronavirus terug te dringen. Dat betekent dat wij fysieke contacten tot een minimum hebben beperkt. Ook hadden wij al enkele maatregelen genomen om onze medewerkers en u als klant te beschermen.

Deze maatregelen waren:
Het bezoekbeleid van onze vertegenwoordigers en monteurs is aangepast.Geplande bezoeken worden vooraf aangekondigd en op basis van wederzijds overleg afgerond of afgelast.Onze vertegenwoordigers werken, wanneer mogelijk, vanuit huis. Er zal dus meer telefonisch dan persoonlijk contact zijn de aankomende weken.Het verkoop- en serviceteam staan tot uw beschikking, echter kan de bereikbaarheid beïnvloed worden door ons interne beleid m.b.t. het Coronavirus.Onze logistieke afdeling ontvangt, bezorgd en verpakt goederen, echter met de nodige maatregelen die de richtlijnen van het RIVM voorschrijven om besmetting te voorkomen.​

Aanvullende maatregelen in verband met Corona crisis:
U wordt verzocht om zo min mogelijk pakketten bij ons op te halen om het contact te verminderen. Voor uw en onze veiligheid is het beter als we de pakketten opsturen. Mocht u toch iets op moeten halen, dan worden uw producten in een doos of op een pallet buiten gezet.Als u gas komt halen, wordt u verzocht om te wachten bij de balie. Onze medewerker zal het gas klaar zetten en teruggaan om bij u te melden dat het klaarstaat. U kunt het gas dan ophalen bij het depot.

Ook hebben wij de nodige wijzigingen toegepast op onze eigen bezorgdienst:
Wij nemen de veilige afstand van 1,5 meter in acht.Ondertekening van de paklijst doen wij zelf en noteren de naam van de ontvanger op de paklijst.Een ongetekend exemplaar van de paklijst zit standaard op de verpakking.Op verzoek sturen wij u de getekende paklijst digitaal toe.Uiteraard houden wij nauwgezet de berichtgeving rondom het Corona virus (RIVM) in de gaten en mochten er zich wijzigingen voordoen die van invloed zijn op onze werkwijze, dan zullen wij de nodige maatregelen nemen en u daar z.s.m. van op de hoogte stellen.

Daarnaast willen wij u hartelijk danken voor uw blijvende vertrouwen in Weldkar.

Heeft u vragen omtrent dit bericht, dan zijn wij te bereiken via onderstaande gegevens:
Weldkar BV
Avelingen West 26
4202 MS GORINCHEM
Tel: +31 183 618 888
E-mail: info@https://www.weldkar.com

Gepubliceerd op: 02 april | Terug