Lasrook en gezondheid

Bij het lassen en snijden ontstaat er rook en damp. Dit is een mengsel fijne stofdeeltjes en gassen, dat schadelijk is voor de lasser en andere personen in zijn of haar omgeving. De overheid stelt steeds strengere eisen aan de lasrookconcentratie waaraan een lasser blootgesteld mag worden. De grenzen worden aangegeven met de MAC-waarde (Maximaal Aanvaardbare Concentratie) aangeduid in milligrammen per kubieke meter (mg/m3) lucht. Deze is per 1 januari 2003 wettelijke vastgesteld op maximaal 3,5 mg/m3, maar zal in 2010 worden aangescherpt naar 1 mg/m3. De Arbowet stelt dat bedrijven en werknemers samen er voor moeten zorgen dat ze onder de MAC-waarde blijven. Werkgevers zijn verplicht goede afzuig- en ventilatieapparatuur beschikbaar te stellen. Maar uiteindelijk is het de lasser zelf die deze goed moet gebruiken.

Hier vindt u enkele mogelijke oplossingen om het inademen van de lasrook te voorkomen. Neem voor een goed advies contact op met uw Weldkar dealer en laat u juist informeren.

Klik hier voor afzuigarmen

Klik hier voor verrijdbare lasdampafzuiger